• AMWAY HOME Dispenser Ball

    Med de här doseringsbollarna hamnar allt tvättmedel, vare sig det är flytande eller i pulverform, i kläderna i och med att du inte behöver använda tvättmedelsbehållarna.