• eSpring Water Treatment System

  Detta vattenbehandlingssystem kan minska förekomsten av över 160 föroreningar, inklusive potentiellt skadliga ämnen såsom bly, kvicksilver, bekämpningsmedel och biprodukter från desinfektionsmedel. Kvar är filtrerat, rent vatten som luktar och smakar bättre än kranvatten.

  • eSpring Water Treatment System unit with Auxiliary Tap (below counter installation)


   Artikelnummer 100189

  • eSpring Water Treatment System unit with Diverter Kit for existing tap (above counter installation)


   Artikelnummer 100188

  • eSpring Water Treatment System unit with Auxiliary Tap and 5-year Extended Warranty


   Artikelnummer 301905

  • eSpring Water Treatment System unit with Diverter Kit for existing tap, with 5-year Extended Warranty


   Artikelnummer 301904