• Water Treatment System with Diverter Kit for existing tap

  Vattenbehandlingssystemet eSpring™ förstör effektivt (minskar nivån/förhindrar förökning av) mer än 99,99 % av vattenburna, sjukdomsalstrande bakterier och virus i dricksvatten

  • Water Treatment System with Diverter Kit for existing tap (monteras ovanför bänk) eSpring + eSpring-vattenflaskset som gåva


   Artikelnummer 100188

  • Water Treatment System with Diverter Kit for existing tap, med 5 års utökad garanti eSpring + eSpring-vattenflaskset som gåva


   Artikelnummer 301904